คนเลี้ยงแกะกับสิงโต

12492399-grinning-lion

ณ ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่ง ขณะที่คนเลี้ยงแกะได้พาฝูงแกะไปเลี้ยงยังทุ่งหญ้า ได้มีสิงโตตัวหนึ่งกำลังเดินเขยกขาเข้าไปหาคนเลี้ยงแกะ ขณะที่คนเลี้ยงแกะกำลังวิ่งหนีอยู่นั้นสิงโตก็เอ่ยขึ้นว่า “อย่ากลัวข้าเลย ข้าเพียงต้องการให้ท่านช่วยดึงหนามที่ติดอยู่ตรงอุ้งเท้าของข้าออกก็เท่านั้น”

คนเลี้ยงแกะได้ฟังดังนั้นก็ก้มลงช่วยดึงหนามออกจากอุ้งเท้าของสิงโต จากนั้นสิงโตก็วิ่งกลับเข้าไปในป่า หลายวันต่อมาคนเลี้ยงแกะถูกใส่ร้ายและถูกเจ้าเมืองตัดสินให้จับโยนไปเป็นอาหารของสิงโต และเผอิญสิงโตตัวนั้นคือสิงโตตัวที่เขาเคยช่วยเหลือไว้

สิงโตก็จำคนเลี้ยงแกะที่เคยช่วยตนไว้ได้จึงไม่กินคนเลี้ยงแกะ ซ้ำยังเข้ามาคลอเคลียคนเลี้ยงแกะอีกด้วย เมื่อเจ้าเมืองเห็นเช่นนั้นจึงได้เรียกคนเลี้ยงแกะเข้ามาสอบถาม ความจริงจึงกระจ่างขึ้นว่าคนเลี้ยงแกะถูกใส่ร้าย เจ้าเมืองจึงปล่อยเขาให้เป็นอิสระไป

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ผู้ทำความดีย่อมได้รับผลตอบแทนในวันหนึ่ง