คนโลภกับคนขี้อิจฉา

drinking

วันหนึ่งมีชายอยู่สองคนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน คนหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่มีความโลภเป็นอย่างมาก ส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเป็นผู้ที่ชอบอิจฉาริษยาผู้อื่น

วันหนึ่งทั้งสองได้เดินทางไปหาเทพเจ้าซีอุสเพื่อขอพรวิเศษ และทันทีที่ไปถึงเทพเจ้าซีอุสก็ล่วงรู้ได้ถึงนิสัยของชายทั้งสองคนนี้และต้องการสั่งสอนให้รู้สำนึก จึงกล่าวกับชายทั้งสองคนไปว่า “ข้าจะดลบันดาลพรวิเศษให้กับผู้ที่ขอพรเป็นคนแรก และอีกคนหนึ่งจะได้รับผลของพรวิเศษนั้นเป็นสองเท่า”

เมื่อชายทั้งสอคนได้ฟังดังนั้น ชายผู้โลภมากจึงเปิดโอกาสให้ชายที่ขี้อิจฉาได้ขอพรก่อน เพราะตนหวังจะได้ผลประโยชน์ที่มากกว่า ส่วนชายขี้อิจฉาก็กลัวว่าชายโลภมากจะได้ดีกว่าตนจึงได้ขอพรต่อเทพเจ้าซีอุสว่า “ขอให้ข้าตาบอดข้างหนึ่ง” ทันใดนั้นเองชายโลภมากก็ได้รับผลของพรนั้นเป็นสองเท่า คือเขาต้องตาบอดทั้งสองข้างนั่นเอง

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ความโลภและความริษยานำมาซึ่งความหายนะ