ชายหนุ่มกับต้นไผ่

Animated-Bamboo_Forest-Wallpaper

ในวันหนึ่งลูกชายเจ้าของสวนผลไม้กำลังเดินเล่นอยู่ในสวนผลไม้ตามปกติ เขาก็สังเกตเห็นต้นไผ่ที่ปลูกไว้รอบๆ สวนแล้วคิดขึ้นมาได้ว่า “ต้นไผ่เหล่านี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลย ไม่มีทั้งดอกที่สวยงามและผลให้เก็บกิน ทำไมเราต้องปลูกมันไว้ด้วยก็ไม่รู้”

เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงได้สั่งให้คนงานช่วยกันตัดต้นไผ่ออกให้หมด หลายวันต่อมาเมื่อต้นไผ่รอบๆ สวนถูกโค่นลงจนหมด ทำให้เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ในป่าโดยรอบต่างสังเกตเห็นผลไม้ในสวนของเขา จึงพากันเข้ามาขโมยกินผลไม้ของเขาทั้งหมด เหลือทิ้งไว้เพียงสวนที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ลูกชายเจ้าของสวนผลไม้เห็นเข้าดังนั้นจึงคิดขึ้นได้ว่า “ข้าไม่น่าตัดต้นไผ่ที่เป็นเสมือนรั้วบ้านของข้าทิ้งไปเลย”

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีคุณค่าและประโยชน์ในตัวเอง