ต้นวอลนัท

orange-tree-clipart-the-orange-tree-hi

ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านต่างประสบกับสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งและกันดารเป็นอย่างมาก ผู้คนอดอยากเพราะไม่สามารถปลูกพืชผักกินได้ ดังนั้นคนในหมู่บ้านจึงได้ไปอ้อนวอนขอร้องให้เทวดาช่วยเหลือ เทวดาก็รู้สึกเห็นใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้เนรมิตตนเองเป็นต้นวอลนัทยักษ์ขึ้นอยู่กลางหมู่บ้าน ต้นวอลนัทนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และออกผลมาให้ชาวบ้านได้เก็บกินกันอย่างอุดมสมบูรณ์

ครั้นต่อมาชาวบ้านคิดจะนำผลของต้นวอลนัทนี้ไปขายยังต่างเมือง อีกทั้งยังแย่งกันตัดกิ่งก้านของต้นวอลนัทเพื่อจะนำไปปลูกไว้ที่บ้านของตน เมื่อเทวดาเห็นดังนี้จึงแปลงกายกลับไปเป็นเทวดาตามเดิม จากนั้นต้นวอลนัทก็เริ่มแห้งเหี่ยวและตายลงในที่สุด หมู่บ้านแห่งนี้จึงกลับมาแห้งแล้งไร้ซึ่งอาหารเช่นเดิม

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : ผู้ไม่รู้บุญคุณคนย่อมได้รับบทเรียนที่โหดร้าย