ต้นไม้กับขวาน

man_cutting_tree

ครั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งต้องการที่จะเข้าไปตัดไม้ในป่าเพื่อนำมาสร้างบ้านหลังใหม่ แต่ด้ามขวานของเขาเกิดหักและใช้งานไม่ได้ เขาจึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้มากมาย และมาหยุดอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่า “ท่านต้นไม้ ข้าขอกิ่งไม้สักกิ่งหนึ่งจากลำต้นของท่านจะได้หรือไม่”

ต้นไม้ใหญ่จึงได้ขอคำแนะนำจากบรรดาเพื่อนๆ ต้นไม้ต้นหนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่า “เจ้าให้กิ่งไม้เล็กๆ แก่เขาไปเถิด เขาจะได้ไม่มารบกวนพวกเราอีก”

ต้นไม้ใหญ่เห็นด้วยจึงได้มอบกิ่งไม้เล็กๆ ให้แก่ชายผู้นั้นไปหนึ่งกิ่ง วันต่อมาชายผู้นั้นได้นำกิ่งไม้นั้นไปทำเป็นขวาน และเดินทางกลับมาในป่าพร้อมกับโค่นต้นไม้ลงจนเกือบหมด เมื่อต้นไม้ใหญ่เห็นดังนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่า “นี่ข้าไม่นึกเลยจริงๆ ว่าความเมตตาของข้าจะเป็นสิ่งที่นำหายนะมาสู่พวกพ้องของข้า”

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : การเมตตาต่อคนชั่วอาจนำภัยร้ายมาสู่ตัวเราและคนใกล้ตัวได้