พระเจ้ามหาปิงคละ พระราชาผู้ไร้คนอาลัย

mean-king-cartoon-king-colorized-finished

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ กรุงพาราณสี มีพระราชาพระองค์หนึ่งนามว่า “พระเจ้ามหาปิงคละ” ปกครองดูแลบ้านเมือง แต่พระเจ้ามหาปิงคละทรงเป็นพระราชาที่มีใจคอโหดร้าย ทรงปกครองบ้านเมืองอย่างไร้คุณธรรม และชอบรีดไถทรัพย์สมบัติของเหล่าประชาชนที่หามาด้วยความยากลำบากจนสิ้นเนื้อประดาตัว ทรงโหดร้ายกับทุกคน ไม่เว้นแม้กระทั่งพระมเหสี พระโอรส และพระธิดาของพระองค์เอง ทำให้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่ว ดังนั้นจึงไม่มีใครรู้สึกรักหรือเทิดทูนพระราชาผู้นี้เลย

หลังจากครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในที่สุดพระเจ้ามหาปิงคละก็สวรรคต เมื่อได้ทราบข่าวนี้ผู้คนทั่วทั้งเมืองต่างรู้สึกยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่ง รีบถวายพระเพลิงแก่พระศพของพระองค์ในทันที จากนั้นก็อภิเษกพระโอรสของพระองค์ ขึ้นมาเป็นพระราชาองค์ใหม่

พระราชาองค์ใหม่ทรงเป็นพระราชาที่มีพระทัยงดงามและเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเป็นอย่างมาก ชาวเมืองจึงยินดีปรีดามากเป็นทวีคูณ ต่างพากันจัดงานรื่นเริงเฉลิมฉลองไปทั่วทั้งเมือง ในเวลานั้นพระราชาองค์ใหม่ทรงประทับอยู่ในท้องพระโรง ท่ามกลางเหล่าเสนาอำมาตย์ที่ต่างรู้สึกบันเทิงใจกันทั่วหน้า

แต่แล้วพระราชาก็ทอดพระเนตรเห็นยามเฝ้าประตูผู้หนึ่งกำลังนั่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่จึงตรัสถามว่า “พระเจ้ามหาปิงคละพระบิดาของเรานั้นเป็นผู้มีใจคอโหดร้าย เมื่อเสด็จสวรรคตก็มีแต่ผู้ยินดี แต่ทำไมเจ้าจึงร้องไห้ล่ะ พระบิดาของเราเป็นที่รักใคร่ของเจ้ามากอย่างนั้นหรือ”

ยามเฝ้าประตูจึงกล่าวว่า “ข้าพระองค์มิได้รักใคร่พระเจ้ามหาปิงคละแม้แต่น้อย แต่ที่ข้าพระองค์ร้องไห้เพราะในขณะที่พระองค์ยังมีพระชนม์อยู่นั้น มักจะจับศีรษะของข้าพระองค์โขกเล่นกับกำแพงคราวละ 8 ครั้ง ทำให้ข้าพระองค์เจ็บปวดราวกับถูกค้อนทุบที่ศีรษะ แต่ตอนนี้อาจจะไปจับเอาศีรษะของพญายมโลกโขกเล่นอยู่ก็เป็นได้ จนทำให้พญายมเกิดความโกรธและรำคาญ แล้วอาจจะนำพระเจ้ามหาปิงคละกลับมาปล่อยไว้บนโลกดังเดิม ข้าพระองค์กังวลในเรื่องนี้มาก จึงร้องไห้ออกมาพระเจ้าค่ะ”

เมื่อได้ฟังดังนั้นแล้ว พระราชาองค์ใหม่ก็ทรงตรัสปลอบใจยามเฝ้าประตูว่า “พวกเราได้ถวายพระเพลิงแก่พระศพของพระเจ้ามหาปิงคละไปแล้ว และเมื่อผู้ใดตายไปสู่ปรโลกแล้วก็มิอาจกลับมาในร่างเดิมได้อีก ยามเฝ้าประตูเอ๋ย เจ้าอย่าได้กลัวไปเลย พระเจ้ามหาปิงคละจะไม่เสด็จกลับมาทำร้ายเจ้าได้อีกแล้วล่ะ” ครั้นยามเฝ้าประตูได้ฟังคำปลอบใจจากพระราชาองค์ใหม่ผู้มีเมตตาก็ในชื้นขึ้นมาทันที ถึงกับยิ้มออกและมีความบันเทิงใจเช่นเดียวกับผู้อื่น

 

ข้อคิดจากนิทานชาดก : คนที่มีจิตใจชั่วร้ายแม้ตายไปก็ไม่มีใครเสียใจ