ม้าศึกกับนักรบ

12555684201910242970warrior-on-horse.svg.hi

ณ เมืองแห่งหนึ่งซึ่งกำลังจะเกิดสงครามขึ้น เหล่าทหารทั้งหลายจึงต้องเตรียมพร้อมทำสงคราม และมีนักรบผู้หนึ่งซึ่งเขาได้ดูแลม้าศึกของเขาเป็นอย่างดี โดยให้มันกินทั้งนม ข้าวโพด และอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ ทำให้มันมีร่างกายที่แข็งแรง และเมื่อถึงเวลาออกรบทั้งสองต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถพิชิตข้าศึกได้สำเร็จ

ภายหลังสงครามสงบลงนักรบก็คิดว่าม้าศึกของตนคงไม่มีประโยชน์อันใดอีก จึงให้กินเพียงหญ้าแห้งและน้ำเป็นอาหารเท่านั้น ซ้ำยังใช้งานให้มันแบกฟืนเหมือนกับสัตว์ที่ใช้งานตามไร่นาอีก

ต่อมาไม่นานก็เกิดสงครามขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยนักรบได้รับคำสั่งให้นำม้าศึกของตนออกสู่สนามรบเช่นเดิม แต่เมื่อเขาใส่เครื่องประดับยศม้า อาน และขึ้นขี่บนหลังของม้า ม้าก็เกิดล้มลงเพราะรับน้ำหนักไม่ไหวมันจึงพูดกับนักรบว่า “ศึกครั้งนี้ท่านคงต้องเดินเท้าออกไปรบแล้วล่ะ เพราะท่านได้เปลี่ยนม้าศึกอย่างข้าให้กลายเป็นเพียงม้าใช้แรงงานตัวหนึ่งเท่านั้น”

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : จงอย่าละเลยต่อสิ่งที่ทำประโยชน์ให้กับเรา เพราะเราอาจไม่ได้รับผลประโยชน์นั้นอีก