แม่น้ำกับทะเล

River_to_Sea_by_alexmathersธรรมชาตินั้นได้สรรค์สร้างให้แม่น้ำทั้งหลายไหลออกสู่ทะเล แต่อยู่มาวันหนึ่งเหล่าแม่น้ำได้มาร่วมประชุมและตั้งข้อสงสัยขึ้นว่า “พวกเราเป็นน้ำจืดที่ใสสะอาด สร้างประโยชน์มหาศาลให้กับทั้งเหล่ามนุษย์และสัตว์ เหตุใดเราจึงต้องไหลลงสู่ทะเลและกลับกลายเป็นน้ำเค็มที่ไร้ประโยชน์ด้วยเล่า”

เมื่อเป็นดังนี้เหล่าแม่น้ำจึงตั้งใจว่าจะไม่ไหลลงสู่ทะเลอีก เมื่อทะเลได้ยินเหล่าแม่น้ำประชุมกันจึงบอกกับเหล่าแม่น้ำว่า “หาก พวกเจ้าคิดว่าเราไร้ประโยชน์ล่ะก็ จงอย่าไหลลงมาสู่เราอีก แต่เจ้าจงไหลล้นตลิ่งไปท่วมเรือกสวนไร่นาของเหล่ามนุษย์เสีย และจงสร้างแต่ความเดือดร้อนให้พวกเขาเถิด” และเมื่อเหล่าแม่น้ำได้ยินดังนั้นก็ต่างพร้อมใจกันไหลลงสู่ทะเลตามเดิม

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : หากฝืนกฎธรรมชาติไม่ได้ ก็จงยอมรับมัน