advertising


ห่อข้าวของจัณฑาล

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ เมืองพาราณสี มีจัณฑาลหนุ่มผู้หนึ่งต้องเดินทางไปทำธุระยังต่างเมือง จึงได้จัดเตรียมห่อข้าวติดตัวไปด้วยห่อหนึ่ง ทำให้ได้พบกับพราหมณ์หนุ่มนาว่า “สตธรรม” ซึ่งเป็นบุตรของพราหมณ์ตระกูลดังในกรุงพาราณสีแห่งนี้ หลังจากได้ร่วมพูดคุยกันแล้วก็รู้ว่ากำลังจะไปทางเดียวกัน จึงได้ร่วมเดินทางไปพร้อมกัน read more

หงส์ทองผู้เมตตากับนางพราหมณ์จอมโลภ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พราหมณ์ผู้หนึ่งได้อยู่กับภรรยาและบุตรสาวสามคน เมื่อบุตรสาวทั้งสามนั้นได้เป็นฝั่งเป็นฝากันหมดแล้ว พราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็สิ้นอายุขัย แต่เพราะผลบุญที่ทำมาจึงได้ไปเกิดเป็นพญาหงส์ที่มีขนเป็นทองคำ อีกทั้งยังสามารถระลึกชาติได้อีกด้วย read more

ขันไม่รู้เวลา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ สำนักอาจารย์ทิศาปากโมกข์มีลูกศิษย์มากถึง 500 คน ศิษย์เหล่านี้ได้อาศัยเสียงขันของไก่ตัวหนึ่งที่เลี้ยงไว้ในสำนักมาช้านานเป็นเสมือนนาฬิกาปลุกให้ลุกขึ้นมาทบทวนและศึกษาตำราเรียนในเวลาเช้ามืดของทุกๆ วัน ต่อมาไม่นานไก่ตัวนี้เกิดตายลง พวกลูกศิษย์จึงได้พยายามเสาะหาไก่ตัวใหม่มาทำหน้าที่แทนไก่ตัวเดิม จนกระทั่งได้ไก่ป่ามาตัวหนึ่งจึงนำมาเลี้ยงไว้ read more