advertising


นกพิราาบกับกาใจคด

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีกาตัวหนึ่งบินผ่านโรงครัวของเศรษฐีแห่งกรุงพาราณสี ได้กลิ่นอาหารที่ปรุงจากปลาและเนื้อ ด้วยความอยากกินมันจึงบินมาเกาะบนกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ๆ กับโรงครัว และพยายามคิดหาวิธีที่จะได้กินอาหารนั้น ซึ่งขณะนั้นเองได้มีนกพิราบตัวหนึ่งบินกลับมานอนในกระเช้าที่โรงครัว ซึ่งพ่อครัวเป็นผู้ผูกกระเช้านี้ให้แก่นกพิราบได้หลับนอนเป็นรัง เมื่อกาเห็นดังนั้นก็คิดจะใช้นกพิราบให้ขโมยปลาและเนื้อในโรงครัวนี้มากิน read more

นกกระยางจอมหลอกลวงกับปูรู้ทันเล่ห์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ สระน้ำแห่งหนึ่ง ได้มีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาในฤดูร้อนน้ำในสระแห่งนี้เริ่มแห้งลดลงไปจนเกือบหมด ทำให้เหล่าบรรดาปลาต่างเดือดร้อนกันมาก ในขณะนั้นเองนกกระยางตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ไม่ไกลนักเห็นเป็นโอกาสจึงคิดเข้ามาจับปลาเหล่านี้กินเป็นอาหาร และได้วางอุบายทำเป็นเห็นใจเหล่าปลาทั้งหลายพร้อมรับอาสาว่าจะพาไปอยู่ในสระน้ำแห่งใหม่ที่ใหญ่ ลึก และมีน้ำมาก พร้อมทั้งดอกบัวนานาพันธุ์ ทำให้พวกปลาสนใจแต่ก็ยังไม่เชื่อใจนกกระยางสักเท่าไรนัก นกกระยางจึงบอกให้ทดลองส่งปลาตัวใดตัวหนึ่งไปดูสระน้ำกับตนก่อนก็ได้ ซึ่งปลาดำตัวหนึ่งได้รับอาสาทำหน้าที่นี้ นกกระยางจึงคาบปลาดำตัวนั้นไปปล่อยยังสระน้ำใหญ่ read more

โคนันทิวิสาลกับพราหมณ์ผู้เลี้ยงดู

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พราหมณ์ผู้ยากจนผู้หนึ่งได้ลูกโคตัวหนึ่งมาเลี้ยงชื่อว่า “นันทิวิสาล” โดยพราหมณ์ได้เลี้ยงดูลูกโคนันทิวิสาลเป็นอย่างดีเสมอมาและรักราวกับเป็นลูกของตนแท้ๆ จนกระทั่งนันทิวิสาลเติบใหญ่ขึ้นก็คิดจะตอบแทนบุญคุณของพราหมณ์ด้วยใจกตัญญู read more

พญาลิงผู้เสียสละเพื่อฝูง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าหิมพานต์ ณ ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ได้มีพญาลิงอยู่ตัวหนึ่งมีพละกำลังเท่าช้างห้าเชือก คอยทำหน้าที่ปกครองดูแลฝูงลิงที่มีอยู่แปดหมื่นตัว โดยลิงฝูงนี้ได้อาศัยผลมะม่วงรสเลิศจากต้นมะม่วงใหญ่ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคากินเป็นอาหาร ซึ่งมะม่วงต้นนี้ได้แผ่กิ่งก้านสาขาออกเป็นวงกว้างแถมออกผลดกทุกกิ่งอีกด้วย โดยแต่ละผลนั้นมีขนาดใหญ่เท่าหม้อ เมื่อผลมะม่วงสุกบ้างก็จะตกลงบนบก บ้างก็ตกลงไปในน้ำ read more

นากแย่งปลากับสุนัขจิ้งจอกตัดสินความ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นรุกขเทวดาประจำอยู่ที่ต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำในป่าใหญ่แห่งหนึ่ง จึงได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในป่านั้นมาโดยตลอด และไม่ไกลจากแม่น้ำนั้นได้มีสุนัขจิ้งจอกผัวเมียอยู่คู่หนึ่งอาศัยอยู่ วันหนึ่งนางสุนัขจิ้งจอกได้แพ้ท้องอยากกินเนื้อปลาตะเพียนสดๆ สุนัขจิ้งจอกตัวผู้จึงรีบไปหาปลายังริมฝั่งแม่น้ำทันทีด้วยความเป็นห่วงนางสุนัขจิ้งจอก read more